Loading...
Show subtitles
5x15
1x07
1x05
1x04
5x19
 

Homeland

Temporada 7 | Temporada 6 | Temporada 5 | Temporada 4 | Temporada 3 | Temporada 2 | Temporada 1


# Episodio Cantidad Subtítulos
3x12 The Star 6 en fr br  gr hu   ro 
3x11 Big Man in Tehran 7 en fr br  gr hu pt  ro 
3x10 Good Night 7 en fr br  gr hu pt  ro 
3x09 One Last Thing 7 en fr br  gr hu pt  ro 
3x08 A Red Wheelbarrow 7 en fr br  gr hu pt  ro 
3x07 Gerontion 8 en fr br ru gr hu pt  ro 
3x06 Still Positive 8 en fr br ru gr hu pt  ro 
3x05 The Yoga Play 8 en fr br ru gr hu pt  ro 
3x04 Game On 8 en fr br ru gr hu pt  ro 
3x03 Tower of David 8 en fr br ru gr hu pt  ro 
3x02 Uh... Oh... Ah... 8 en fr br ru gr hu pt  ro 
3x01 Tin Man is Down 9 en fr br ru gr hu pt sv ro 
All episodes 9 en fr br ru gr hu pt sv ro